Ευαγγέλου Ευάγγελος
Προπονητής

Σπουδές:

-Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ., 2007.

Διακρίσεις:

1996: Πανελλήνιος Πρωταθλητής Ελλάδος Ξίφος Μονομναχίας Εφήβων Ατομικά -1η θέση
1996: Πανελλήνιος Πρωταθλητής Ελλάδος Ξίφος Μονομαχίας Εφήβων Ομαδικά -1η θέση
1997: Πανελλήνιος Πρωταθλητής Ελλάδος Ξίφος Μονομναχίας Εφήβων Ατομικά -1η θέση
1997: Πανελλήνιος Πρωταθλητής Ελλάδος Ξίφος Μονομαχίας Εφήβων Ομαδικά -1η θέση
1998: Βαλκανιονίκης Ξίφος Μονομαχίας Ανδρών Ατομικά -2η θέση
1998: Βαλκανιονίκης Ξίφος Μονομαχίας Ανδρών Ομαδικά-4η θέση
2000: Πανελλήνιος Πρωταθλητής Ελλάδος Nέων Ανδρών Ατομικά -1η θέση
2000: Πανελλήνιος Πρωταθλητής Ελλάδος Νέων Ανδρών Ομαδικά -1η θέση

Επιμορφώσεις:

Πρόεδρος Κριτής Ομπλομαχίας Ξίφους Μονομαχίας, ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Ο. (σεμινάριο-εξετάσεις).

Προπονητής:

Διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής Κύπρου.